chakrojen puhdistus

Chakrojen puhdistus meditaation, chakrakivien tai energiatyötä tekevän avulla

Chakrojen puhdistus ja avaaminen vaikuttaa fyysiseen, henkiseen ja emotionaaliseen hyvinvointiin. Lue artikkelista, mitä hyötyjä chakrojen tasapainottaminen tuo, ja kuinka voit itse esimerkiksi chakrojen puhdistus -meditaation tai energiatyötä tekevän hoitajan avulla huolehtia itsestäsi paremmin. 

Chakrat ja sairaudet – chakrojen avaaminen on tärkeää

Kun kehon energiakeskukset eli chakrat ovat tukkeutuneita tai epätasapainossa, voi se johtaa erilaisiin ongelmiin ja sairauksiin kehossa sekä mielessä. Chakrojen avaamisella, puhdistuksella ja tasapainottamisella on useita etuja:

 • Energiavirtauksen parantaminen. Avoimet ja tasapainoiset chakrat mahdollistavat energian vapaan virtauksen kehon läpi. Tämä edistää terveyttä ja hyvinvointia sekä fyysisellä että henkisellä tasolla.
 • Tunne-elämän tasapainottaminen. Jokaisella chakralla on yhteys tiettyihin tunteisiin ja henkisiin ominaisuuksiin. Chakrojen puhdistaminen sekä tasapainottaminen auttaa käsittelemään tunteita terveellisellä tavalla ja edistää emotionaalista tasapainoa.
 • Henkinen kehitys. Chakrojen avaaminen voi tukea henkistä kehitystä ja tietoisuuden laajentumista. Kun chakrat ovat avoimia ja tasapainossa, yksilö on paremmin yhteydessä korkeampaan itseensä, ja saavuttaa siten syvemmän ymmärryksen itsestään sekä ympäröivästä maailmasta.
 • Fyysisen terveyden edistäminen. Monet uskovat, että chakrat ja erilaiset sairaudet voivat liittyä toisiinsa, sillä energiakeskusten epätasapaino voi ilmetä fyysisinä oireina tai sairauksina kehossa. Avaamalla ja tasapainottamalla chakrat, voit auttaa lieventämään näitä oireita, ja edistämään kehon terveyttä.
 • Tietoisuuden lisääminen. Chakrojen säännöllinen puhdistus auttaa lisäämään tietoisuutta omasta kehosta, tunteista ​​ja ajatuksista. Tämä johtaa syvempään itsetuntemukseen ja henkiseen kasvuun.

Useille ihmisille chakrojen työstäminen on tuttu ja hyvä tapa parantaa hyvinvointia ja saavuttaa tasapaino kehon ja mielen välillä.

Pyydä apua chakroihin erikoistuneelta näkijältä


Miten chakrojen puhdistus tapahtuu?

Chakrojen puhdistus tehdään erilaisin menetelmin, joilla pyritään tasapainottamaan ja avaamaan kehon energiakeskuksia. Toimenpiteillä saavutetaan edut, joita vapaasti virtaavat energiakeskukset kehossa luovat.

Chakrojen puhdistuksessa voidaan käyttää erilaisia tapoja, joita harjoitetaan erityisesti joogan, meditaation ja energiahoitojen yhteydessä. Yleisimpiä keinoja chakrojen puhdistukseen ovat esimerkiksi:

 • Meditaatio. Meditaatio voi auttaa tasapainottamaan ja puhdistamaan chakroja. Tähän voi sisältyä tietoisuuden keskittämistä kuhunkin chakraan, visualisointia ja hengitysharjoituksia.
 • Chakrakivet. Uskotaan, että tietyt kivet ja kristallit voivat auttaa tasapainottamaan chakroja. Jokaisella chakralla on oma kivi, ja niitä voidaan käyttää asettamalla niitä kehon eri osiin meditaation tai levon aikana.
 • Reiki ja muut energiahoidot. Energiahoidoissa, kuten reikissä, pyritään tasapainottamaan kehon energiakeskuksia, mikä sisältää chakrojen puhdistamisen ja aktivoimisen.
 • Hieronta. Hieronta voi auttaa rentouttamaan kehoa ja avaamaan tukkeutuneita energiakanavia, mikä auttaa chakrojen tasapainottamisessa.
 • Ruokavalio ja elämäntavat. Myös ruokavalio, liikunta ja elämäntavat vaikuttavat chakrojen tasapainoon. Syömällä terveellisesti sekä liikkumalla säännöllisesti, edistät chakrojen toimintaa ja siten hyvinvointiasi.

Kokeile rohkeasti erilaisia menetelmiä, niin huomaat, mikä toimii parhaiten juuri sinulle.

Montako chakraa on olemassa? – 12 chakran järjestelmä

Perinteisesti chakrat tuodaan esiin seitsemän päächakran kautta, mutta käytössä on myös 12 chakran järjestelmä, joka on perinteistä mallia laajennetumpi versio. Chakrojen puhdistus voidaan tehdä molempia malleja hyödyntäen.

12 chakraa – sijainti ja tehtävät

 1. Maatähti

Sijainti: Jalkojen alapuolella.
Tehtävä: Maatähteä pidetään henkisen kasvun perustana. Henkistä vakautta ja tasapainoa edistävä chakra.

 1. Juurichakra (perinteinen 1. chakra)

Sijainti: häntäluun alapuolella.

Tehtävä: Maadoittaa ja yhdistää kehon fyysisen maailman energiaan. Vahvistaa selviytymistä, turvallisuutta ja perustarpeiden tyydyttämistä.

 1. Sakraalichakra (perinteinen 2. chakra)

Sijainti: Navan alueella, lantion alapuolella.

Tehtävä: Liittyy luovaan voimaan, seksuaalisuuteen, iloon ja emotionaaliseen hyvinvointiin.

 1. Napachakra


Sijainti: Nimensä mukaisesti navan kohdalla.

Tehtävä: Tätä chakraa pidetään kommunikaation, yhteisöllisyyden ja yhteyden keskuksena.

 1. Solar Plexus -chakra (perinteinen 3. chakra)

Sijainti: Vatsan keskellä, vatsan yläpuolella.

Tehtävä: Hallitsee itsevarmuutta, henkilökohtaista voimaa, tahdonvoimaa ja itsetuntoa.

 1.  Sydänchakra (Perinteinen 4. chakra)

Sijainti: Rintakehän keskellä, sydämen kohdalla.

Tehtävä: Liittyy rakkauteen, myötätuntoon, anteeksiantoon ja henkiseen kasvuun.

 1. Kurkkuchakra (perinteinen 5. chakra)

Sijainti: Kurkun alueella.

Tehtävä: Hallitsee kommunikaatiota, totuuden puhumista, luovuutta ja ilmaisua.

 1. Kolmas silmä (perinteinen 6. chakra)

Sijainti: Otsan keskellä, kulmakarvojen välissä.

Tehtävä: Kolmas silmä liittyy intuitioon, selkeä näkemykseen, mielikuvitukseen ja tietoisuuteen.

 1. Kruunuchakra (perinteinen 7. chakra)

Sijainti: Pään keskellä, pään yläpuolella.

Tehtävä: Yhdistää yksilön korkeampaan itseen, kosmiseen tietoisuuteen ja universaaliin energiaan.

 1. Kausaalichakra

Sijainti: Kruunuchakran yläpuolella. 

Tehtävä: Yhteys feminiiniseen voimaan ja sisäiseen herkkyyteen.

 1. Sielutähti

Sijainti: Noin 15 cm pään yläpuolella.

Tehtävä: Yhteys omaan sieluun ja sielun tehtäviin. Edustaa uutta alkua, ja potentiaalia, joka meidän tulisi löytää uudelleen elämäämme.

 1. Tähtiportti

Sijainti: Noin 30 cm pään yläpuolella.

Tehtävä: Yhdistää yksilön korkeampaan itseen ja universaaliin tietoisuuteen.

Energiatyötä tekevät apuna työskentelyssä chakrojen kanssa 

Esimerkiksi selvänäkijät ja muut energioiden kanssa työskentelevät voivat tarjota erilaisia palveluita chakrojen puhdistamiseen ja tasapainottamiseen. Lue alta tuttuja käytäntöjä, joiden avulla saat apua chakrojen puhdistukseen ja tasapainottamiseen.

Energiatyöskentely ja chakrakivet

Monet energiahoitajat käyttävät käsiään tai muita energian siirtämisen menetelmiä chakrojen ympärillä, tunnistaakseen ja poistaakseen blokkeja tai tukoksia, jotka voivat estää energiavirtausta. Tämä voi sisältää reikiä, jossa hoitaja kanavoi universaalia energiaa chakrojen kautta, tai muita vastaavia tekniikoita.

Hoitajat voivat käyttää erilaisia kristalleja sekä kiviä auttaakseen tasapainottamaan ja puhdistamaan chakrat. Jokaisella kivellä uskotaan olevan erilainen energia ja vaikutus, ja niitä voidaan sijoittaa chakrojen ympärille tai kehon eri osiin puhdistamaan sekä vahvistamaan energiakeskuksia.

Chakrojen puhdistus – meditaatio ja ohjaus

Energiakeskusten kanssa työskentelevät hoitajat voivat myös ohjata asiakkaita meditaatioon ja visualisointiin, jossa keskitytään chakrojen tasapainottamiseen ja puhdistamiseen. Tämä voi sisältää kuvitteellisia matkoja kehon läpi tai chakrojen ympärillä, joissa energiavirtoja käydään läpi ja puhdistetaan.

Hoidon aikana aurassasi voidaan myös havaita epäpuhtauksia tai negatiivista energiaa, joka voi vaikuttaa chakrojen toimintaan. Hoitajat voivat auttaa poistamaan nämä energiablokit ja puhdistamaan aurasi.

Valitse chakroihin erikoistunut näkijä

Saat luotettavalta hoitajalta myös tarvittaessa henkistä tukea ja ohjausta, joka auttaa sinua ymmärtämään chakrojen merkityksen, ja kuinka ne vaikuttavat elämääsi. He voivat myös antaa käytännön neuvoja ja harjoituksia, joilla voit ylläpitää chakrojen tasapainoa ja hyvinvointia omassa arjessasi.

Jokainen hoitaja käyttää erilaisia menetelmiä ja tekniikoita. On myös huomioitava, että yksi lähestymistapa ei välttämättä sovi kaikille. Sen takia on hyvä tehdä hieman taustatutkimusta ja keskustella hoitajan kanssa löytääksesi sinulle sopivan lähestymistavan.

Ennustajat ja selvänäkijät – tarot-ennustus, astrologinen tulkinta tai horoskoopit

Chakrojen puhdistus -meditaatio

Chakrojen puhdistus -meditaatio on hyvä rutiini, jonka saat otettua halutessasi osaksi omaa arkeasi. Valitse ensin rauhallinen ja häiriötön ympäristö, jossa voit meditoida mukavasti, ja etene alla olevan opastuksen mukaisesti.

 • Istu tai makaa mukavassa asennossa, sulje silmäsi ja rentoudu.
 • Keskity syvään ja tietoiseen hengittämiseen, tunnustele hengityksen virtausta kehossasi.
 • Kuvittele energiavirtauksen alkavan juurichakrastasi, ja nousevan ylöspäin pitkin selkärankaa.
 • Visualisoi chakrojen olevan kirkkaita ja pyöreitä energiakeskuksia, jotka loistavat terveyttä sekä tasapainoa. Keskity jokaiseen chakraan vuorollaan, aloita juurichakrasta ja etene kohti kruunuchakraa.
 • Kuvittele, kuinka mahdolliset negatiiviset energiat tai tukokset huuhtoutuvat pois chakroista jokaisen hengityksen myötä.
 • Voit käyttää myös affirmatiivisia lauseita tai mantraa kunkin chakran kohdalla vahvistaaksesi chakrojen puhdistusprosessia.
 • Anna itsellesi lupa päästää irti stressistä, jännityksistä ja negatiivisista tuntemuksista, jotka saattavat estää energiavirtaa.
 • Jatka meditointia niin kauan kuin haluat, tuntien kuinka kehosi ja mielentilasi rentoutuvat ja puhdistuvat. Mikäli ajatukset harhailevat, tuo ne lempeästi takaisin chakrojen pariin.
 • Kun olet valmis, hengitä syvään muutaman kerran, ja tuo hitaasti tietoisuutesi takaisin ympäröivään maailmaan.

Tämä on vain yksi esimerkki chakrojen puhdistus -meditaatiosta. Voit muokata ja mukauttaa harjoitusta omiin tarpeisiin ja mieltymyksiin, lisäämällä esimerkiksi erilaisia visualisointeja, hengitysharjoituksia tai muita meditaatiotekniikoita.

Jaa artikkeli:

Pikatulkinta tekstiviestillä

Haluatko saada vastauksen sinua askarruttavaan asiaan mahdollisimman pian? Ennustajat vastaavat kysymyksiin linjalla ollessaan tai heti kun näkevät vastauksen asiaasi. Myös vastauksen saat tekstiviestllä.

Henkilökohtainen tulkinta

Onko sinulla jokin ratkaisematon ongelma, mennyt taakkana, tuleva hämärässä tai kenties sydän syrjällään? Selvänäkijämme laatima henkilökohtainen tulkinta eli laaja tulkinta antaa sinulle vastauksia mihin tahansa elämäsi kysymykseen.

Kiinnostaako sinua tietää lisää?