Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste henkilörekisteristä

Tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuoja-asetukseen (GDPR, The General Data Protection Regulation, 2016/679), joka säätää EU:n kansalaisten oikeuksista tietosuojaan sekä omien henkilötietojen luotta-mukselliseen käsittelyyn.

Rekisterinpitäjä

Nimi: Heliad Oy
Y-tunnus: 0950031-9
Osoite: PL 396
00121 HELSINKI

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Asiakaspalvelunumero 044 901 9975
asiakaspalvelu@heliad.fi

Lisätiedot ja oikaisupyynnöt

Heliad Oy:n asiakaspalvelu
asiakaspalvelu@heliad.fi

Toiminnassa käytettävä rekisteri

Heliad Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste

Asiakassuhde

Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakastietojen ylläpito laskutusta, markkinointia ja muuta asiakassuhteen hoitoa varten.

Henkilötietoja käsitellään ja luovutetaan vain tietosuoja-asetuksen sallimissa rajoissa sen määräyksiä noudattaen ja vain siltä osin kuin se on tarpeellista rekisterin käyttötarkoituksen kannalta.

Henkilötietoja voidaan käsitellä puhelimitse tapahtuvaan suoramarkkinointiin, ellei rekisteröity ole sitä kieltänyt sekä sähköpostitse tapahtuvaan suoramarkkinointiin, jos rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa tai jos Heliad Oy on saanut asiakkaalta sähköpostiviestiin liittyvän yhteystiedon vastaavan palvelun myynnin yhteydessä ja jos rekisteröity ei ole sitä kieltänyt.

Henkilötietojen käsittely rekisterissä on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena (GDPR 2016/679, 6 art b-kohta) ja rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi (GDPR 2016/679, 6 art f-kohta).

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteriin voidaan sisällyttää seuraavia tietoja:

 • Nimi
 • Osoite
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinliittymän numero(t)
 • Puhelinliittymän operaattoritieto
 • Käytettävän päätelaitteen tiedot
 • IP-osoite
 • Rekisteröitymiseen liittyvät tiedot
 • Palveluiden käyttöön liittyvät tiedot
 • Nauhoitetut asiakaspalvelupuhelut
 • Markkinointikielto ja markkinointilupa
 • Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot
 • Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastietoja lisätään asiakasrekisteriin seuraavista tietolähteistä:

 • Asiakaan toimesta palveluun liittymisen, sen käytön ja asiakaspalvelutilanteiden yhteydessä.
 • Evästeiden tai vastaavien tekniikoiden kautta saadut tiedot.
 • Numeronetti puhelinnumerotietojärjestelmästä saadut tiedot.