Mitä meedio tekee

Lue mitä meedio tekee – luotettava meedio apuna eri elämäntilanteissa

Mitä meedio tekee auttaakseen meitä arjessa? Meedioita konsultoidaan erilaisissa tilanteissa, kuten surutyön sekä eri elämänpäätöksien yhteydessä, ja silloin, kun halutaan saada neuvoja tulevaa koskien. Lue, miten meedion kyvyt auttavat saamaan apua ja ohjausta monenlaisiin elämäntilanteisiin.

Mikä tai mitä meedio on?

Meedio on henkilö, joka kykenee välittämään meille tietoa henkimaailmasta. Meedion kykyjä voidaan kutsua myös selvänäköisyydeksi tai selväkuuloisuudeksi. 

Se, mitä kaikkea meedio on istunnossa nähnyt, kuullut tai kommunikoinut, voi auttaa vaikeassa tilanteessa olevaa asiakasta tekemään parempia ratkaisuja omassa elämässään tai vain päästämään irti vanhasta.

Meedion kyvyt – mitä kaikkea meedio tekee?

Ihmiset kääntyvät meedion puoleen monenlaisissa kysymyksissä. Meedion kyvyt voidaan valjastaa tuomaan apua tai neuvoja sekä mennyttä että tulevaa koskien.

Meedion kyvyt tiivistettynä

 • Selvänäköisyys. Kyky nähdä yliluonnollisia näkyjä tai saada tietoa henkimaailmasta.
 • Selväkuuloisuus. Äänien tai viestien kuuleminen yliluonnollisilta tasoilta.
 • Kyky aistia tai tuntea henkimaailman läsnäolo ja energiat.
 • Meedioilla on myös kyky toimia välikappaleena henkimaailman ja fyysisen maailman välillä esimerkiksi kanavoimalla henkiä tai välittämällä viestejä vainajilta.
 • Ennustaminen. Mahdollisuus saada tulevaisuuteen liittyvää tietoa tai näkyjä.
 • Taito havaita ja tulkita energioita, chakroja tai muita henkisiä ilmiöitä.
 • Auttaminen ja parantaminen. Kyky tarjota henkistä tukea, lohtua tai jopa parantavaa energiaa muille.
 • Taito tulkita unia. Unien tulkinta ja merkitysten sekä symbolien löytäminen.
 • Mahdollisuus matkustaa henkimaailmaan tietoisesti oman mielen voimalla.
 • Telepatia. Kyky lukea tai siirtää ajatuksia.

Surun käsittely – meedio ja yhteys kuolleisiin

Menetyksen kokeneet saattavat etsiä meedioilta lohdutusta, ja mahdollisuutta ottaa yhteyttä edesmenneeseen läheiseen.

Meedio toimii tällöin kanavana tai välikappaleena, jonka kautta henget välittävät viestejään. Tämä voi tapahtua äänen tai kirjoituksen kautta.

Jotkut hakevat yhteyttä edesmenneisiin rakkaisiin etsiäkseen lohdutusta, ja saadakseen akuutin surutyön päätökseen. Toisissa tilanteissa saatetaan kaivata ohjausta sekä neuvoja jo tuonpuoleiseen lähteneeltä, sillä juuri hänen uskotaan voivan tarjota viisautta ja ratkaisevan näkemyksen tilanteeseen. 

Meedion yhteys kuolleisiin auttaa joskus ratkaisemattomissa asioissa, jotka ovat jääneet vaivaamaan. Yksi suurimmista syistä ottaa yhteys kuolleisiin on kuitenkin tärkeät muistot ja kiitollisuus, joka vielä halutaan jakaa. 

Mitä meedio tekee ohjatakseen meitä arjessa?

Ihmiset voivat kääntyä meedion puoleen myös saadakseen ohjausta ja näkemyksiä eri elämänpäätöksiin liittyen, esimerkiksi työ- ja ihmissuhdekysymyksissä.

 • Tulevaisuuden ennustaminen. Jotkut haluavat tietää tulevaisuudestaan ja voivat kysyä meedioilta ennustuksia tai vihjeitä tulevista tapahtumista.
 • Epäselvät asiat. Joskus ihmiset haluavat selvittää epäselviä asioita, kuten perintöasioita, kadonneen esineen kohtalon tai outoja tapahtumia.
 • Henkilökohtainen kasvu ja henkisyys. Meedioita voidaan myös konsultoida, kun henkinen kasvu ja kehittyminen on ajankohtaista. Aihetta voidaan työstää esimerkiksi meditaation, energiatyön ja muiden harjoitusten avulla.
 • Voimavarat ja energiahoito. Meediota voit pyytää myös tarjoamaan reikiä eli energiahoitoa tai auttamaan energiakeskusten tasapainottamisessa.

Luotettava meedio on avoin taustastaan sekä menetelmistään, ja hän on valmis avaamaan istunnon etenemistä kanssasi jo etukäteen.

On tärkeää muistaa, että mikäli omaat vakavia henkisiä tai terveydellisiä huolia, on suositeltavaa ottaa yhteys terveydenhuollon ammattilaisiin, esimerkiksi lähimpään terveysasemaan tai terapeuttiin.

Meedioksi kehittyminen – kuka voi olla meedio?

Sanotaan, että jokaisella on mahdollisuus opetella aistimaan ja kommunikoimaan henkimaailman kanssa. Meedioksi kehittyminen on jokaisella henkilökohtainen matka, joten palveluita tarjoavaksi meedioksi eteneminen vaihtelee huomattavasti eri ihmisten välillä. 

Selvänäköisyys ja kykyjen kehittyminen lapsena

Jotkut meediot kertovat olleensa tietoisia kyvyistään lapsuudestaan lähtien. Meedion kyvyt voivat tulla ilmi hyvin nuorena, jolloin voidaan saada ensikokemus esimerkiksi selvänäköisyydestä, selväkuuloisuudesta tai muista yliluonnollisista kokemuksista.

Lapsilla onkin usein avoimempi mieli ja herkempi tietoisuus yliluonnollista kohtaan. Lapsena me emme välttämättä ole vielä oppineet sulkemaan pois tällaisia kokemuksia tai kykyjä, jotka aikuisilla saattavat vähentyä iän myötä, sosiaalisten odotusten tai muiden tekijöiden vaikutuksesta.

Olipa meedioksi kehittyminen millaisen tien takana tahansa, jos henkilöllä on vahvoja henkisiä kokemuksia lapsuudesta asti, hän todennäköisesti haluaa tutkia ja kehittää näitä kykyjä ajan mittaan. Jotkut kokevat kykyjen haltuunottamisen omaksi polukseen tai elämäntehtäväkseen.

Meedioksi kehittyminen vaatii tietoisuuden avaamista uudelle

Meillä kaikilla on enemmän tai vähemmän kykyjä piilossa itseltämme. Kosketus henkimaailmaan voi tuntua monelle liian kaukaiselta, sillä emme ole avanneet mieltämme asialle tai uudelle energiatasolle.

Meediot harjaannuttavat muuntamaan tietoisuuden tasonsa arkitajunnasta nopeammalle värähtelytasolle, jossa kommunikointi henkimaailman kanssa on mahdollista. Tämänkaltainen herkkyys tarkoittaa, että meedio esimerkiksi tuntee henkiset energiat selkeämmin kuin muut ihmiset.

Tietoisuuden avaaminen, meedioksi tuleminen sekä kehittyminen vaatii harjoittelua. Mikäli omat piilossa olevat kykysi kiinnostavat sinua, kannattaa aloittaa esimerkiksi tietoisuus- ja energiaharjoituksilla tai hakeutua luotettavan meedion opastukseen.

Ensiaskeleet meedion kykyjen löytämiseen

 • Ole avoin henkisille kokemuksille ja ole tietoinen mahdollisista yliluonnollisista vaikutteista ympärilläsi.
 • Meditaatio auttaa rauhoittamaan mieltä, avaamaan tietoisuutta ja lisäämään henkistä herkkyyttä. Keskity meditaatiossa energiakeskuksiin (chakra), ja tee harjoituksia niiden tasapainottamiseksi.
 • Opi tuntemaan oma energiakenttäsi ja ymmärtämään, miten se vuorovaikuttaa ympäristön kanssa.
 • Lue aiheeseen liittyvää kirjallisuutta, osallistu kursseille ja tutki asiaan liittyviä aiheita.
 • Etsi mentori eli kokeneempi meedio tai henkinen opettaja.
 • Jaa kokemuksiasi muiden meedioiden kanssa ja osallistu henkisiin ryhmiin tai verkostoihin.
 • Kuuntele muiden meedioiden tarinoita ja ota oppia heidän kokemuksistaan.
 • Ole kärsivällinen ja avoin uusille kokemuksille.

On hyvä vielä korostaa, että meedioksi kehittyminen on henkilökohtainen polku, ja jokainen voi löytää omat tapansa kehittää kykyjään. Myös tuki on joskus tarpeen, erityisesti jos kokemukset tuntuvat haastavilta tai ne ylittävät oman mukavuusalueen.

Mitä meedion istunnossa tapahtuu? – näin kohtaaminen etenee 

Istunto meedion kanssa voi olla hyvinkin erilainen, riippuen meedion työskentelytavasta ja asiakkaan tarpeista. Koostimme yhteen asioita, joista istunto yleensä koostuu.

Istunto alkaa usein lyhyellä esittelyllä. Hyvä meedio kertoo yleensä hieman itsestään ja siitä, miten hän työskentelee.

Asiakkaana sinulle annetaan mahdollisuus kertoa, miksi haluat istunnon ja mitä toivot saavasi siitä irti. Motivaatio tapaamiseen voi liittyä esimerkiksi:

 • haluun ottaa yhteyttä edesmenneeseen rakkaaseen
 • saada ohjausta elämäntilanteeseen tai 
 • saada ratkaisuja tiettyihin kysymyksiin

Tutustu meedioihin ja varaa oma aikasi

Avaa mielesi ja herättele aistisi

Monet meediot aloittavat istunnon meditaatiolla tai rentoutusharjoituksilla. Tarkoituksena on avata mieli ja herätellä henkisiä aisteja.

Meedio luo tämän jälkeen yhteyden henkimaailmaan, ja pyrkii vastaanottamaan viestejä tai informaatiota esimerkiksi edesmenneiltä henkilöiltä. Tämä voi tapahtua erilaisten aistimusten, kuten näkyjen, äänien tai tuntemusten kautta.

Meedio kertoo asiakkaalle saamistaan viesteistä, näyistä tai kokemuksista. Nämä voivat sisältää henkilökohtaisia terveisiä, neuvoja tai muita tietoja. Hyvä meedio ei koskaan esitä henkimaailman faktoina asioita, jotka ovat vastaanottajan omia ideoita ja toiveita.

Meediolle ja istuntoon saapuvalle on merkityksellistä tietää, mistä lähteestä tieto on peräisin, ja myös meedion kyky välittää henkilön tunteita sekä persoonaa on tärkeää.

Valitse omiin tarpeisiin sopivin meedio

Asiakkaalla on istunnon aikana tai lopuksi mahdollisuus esittää kysymyksiä ja keskustella saaduista viesteistä. Meedio voi tarvittaessa selventää tai syventää saamiaan tietoja.

Istunto päättyy yleensä meedion kiittäessä henkimaailmaa ja sulkemalla yhteyden. Asiakas saa myös ilmaista kiitollisuuttaan, ja jakaa kokemuksiaan meedion kanssa.

On tärkeää muistaa, että istuntoon kannattaa aina lähteä avoimin mielin. Se, mitä meedio istunnossa tekee ja viestii, voi herättää monenlaisia tunteita ja ajatuksia. Jokainen meedio toimii omalla tavallaan, ja asiakkaan tulisikin valita meedio, jonka tausta ja energia tuntuu sopivalta juuri omiin tarpeisiin.

Jaa artikkeli:

Pikatulkinta tekstiviestillä

Haluatko saada vastauksen sinua askarruttavaan asiaan mahdollisimman pian? Ennustajat vastaavat kysymyksiin linjalla ollessaan tai heti kun näkevät vastauksen asiaasi. Myös vastauksen saat tekstiviestllä.

Henkilökohtainen tulkinta

Onko sinulla jokin ratkaisematon ongelma, mennyt taakkana, tuleva hämärässä tai kenties sydän syrjällään? Selvänäkijämme laatima henkilökohtainen tulkinta eli laaja tulkinta antaa sinulle vastauksia mihin tahansa elämäsi kysymykseen.

Kiinnostaako sinua tietää lisää?