kuun kierto

Kuun kierto – miten kuun eri vaiheet vaikuttavat elämääsi?

Kuun kierto tarjoaa tietoa energian virtaukseen liittyvistä muutoksista, ja uskotaankin, että kuun eri vaiheet vaikuttavat muun muassa tunteisiin, intuitioon ja luovuuteen. Tietoisuus kuun kierron vaiheista voi auttaa meitä suunnittelemaan tekemisiämme paremmin, ja hyödyntämään oikeanlaista energiaa oikeaan aikaan. 

Kuun kierron eri vaiheet

Kuun eri vaiheet luovat mahdollisuuksia muun muassa henkilökohtaiseen kehitykseen, manifestointiin ja itsereflektioon. Erityisesti astrologiassa kannustetaan kuuntelemaan omaa sisäistä ääntä ja hyödyntämään kuun kierto omien tarpeiden ja tavoitteiden tunnistamisessa.

Kuun kierto

 1. Uusikuu. Kuun ja auringon yhtymä, jolloin kuu ei näy maapallolta käsin.
 2. Ensimmäinen neljännes. Puolikuu, jolloin kuun näkyy puoliksi valaistuna.
 3. Kasvava kupera kuu. Kuun pinta näkyy enemmän kuin puoliksi valaistuna, mutta ei täysin.
 4. Täysikuu. Kuu näkyy täysin valaistuna.
 5. Vähenevä kupera kuu. Kuun pinta näkyy enemmän kuin puoliksi valaistuna, mutta ei täysin.
 6. Viimeinen neljännes. Puolikuu, jolloin kuun pinta näkyy puoliksi valaistuna.
 7. Kuunsirppi. Ohut sirppi, jolloin kuun pinta näkyy vain hieman valaistuna.
 8. Pimeä kuu. Päivä ennen uusikuuta, jolloin kuu ei näy maapallolta käsin lainkaan.

Astrologiassa kuun vaiheet otetaan huomioon, kun tehdään tulkintoja esimerkiksi syntymäkarttoja koskien tai katsotaan tulevaan. Jokainen voi myös itse seurata kuun vaikutuksia omaan elämään ja tunnetiloihin.

Lue lisää: Mitä kaikkea astrologia on?

Miten hyödynnät kuun kiertoa?

Kuun kierto tarjoaa mielenkiintoista tietoa, jota astrologit hyödyntävät työssään ja aiheeseen perehtyneet ihmiset omassa arjessaan. 

Listasimme alle muutamia teemoja, joihin liittyen kuun liikkeiden tiedostaminen on hyödyllistä.

 • Tulevaisuuteen katsominen. Kuun vaiheet ovat vahvasti mukana astrologien ennustaessa tulevia mahdollisuuksia ja energiasyklejä.  Esimerkiksi tietyn kuun vaiheen aikana saattaa olla suotuisampaa aloittaa uusia projekteja tai tehdä tärkeitä päätöksiä.
 • Henkilökohtainen kasvu ja kehitys. Kuun kierto kertoo myös suotuisista ajankohdista asioiden edistämiseen ja henkilökohtaiseen kasvuun. Henkilö voi hyödyntää erityisesti tiettyjä kuun kierron vaiheita esimerkiksi itsereflektioon, meditaatioon tai tavoitteiden asettamiseen omassa elämässään.
 • Tunteiden ja tunne-elämän ymmärtäminen. Erityisesti astrologit osaavat auttaa ymmärtämään, miten kuun eri vaiheet vaikuttavat henkilön tunnetiloihin ja tunteiden ilmaisuun. Tämä auttaa yksilöä tunnistamaan ja käsittelemään omia tunteitaan tehokkaammin.
 • Energiasyklien seuraaminen. Astrologit tutkivat tulkinnoissaan myös energeettisiä muutoksia. Tiettyjen kuun vaiheiden aikana osa planeetoista tai horoskooppimerkeistä voi vaikuttaa voimakkaammin, jonka ansioista elämään saattaa saapua erityisiä mahdollisuuksia tai haasteita.

Kuun vaiheiden vaikutus vaihtelee astrologiassa yksilöittäin, esimerkiksi syntymäkartasta näkyvä kokonaisuus on otettava huomioon erilaisia tulkintoja tehdessä.

Kuun kierron hyödyntäminen arjessa

Kuun kiertoa voi hyödyntää omassa elämässä monin eri tavoin. Tietoisuus kuun vaiheista auttaa meitä ymmärtämään paremmin energiamuutoksia, ja valitsemaan oikean ajan eri toimille. 

Esimerkiksi kasvava kupera kuu kannustaa keskittymään luovuuteen, manifestointiin ja uusien ideoiden toteuttamiseen, kun taas vähenevä kupera kuu tarjoaa mahdollisuuden päästää irti vanhasta ja toteuttaa sisäistä puhdistautumista.

Tiedosta kuun vaiheet – tunnista suotuisat ajankohdat toimia

Seuraamalla kuun kiertoa pystyt esimerkiksi valitsemaan parhaimmat ajankohdat uusien projektien aloittamiselle tai päätöksenteolle.

Seuraa kuun vaiheita kalenterista.

Kuuntele intuitiota. Intuitio voimistuu erityisesti tiettyinä kuun vaiheina. Omaa sisäistä ääntään ja tunteitaan kannattaa kuunnella ainakin täysikuun ja uudenkuun aikaan. Tämä voi auttaa tekemään viisaampia päätöksiä ja tunnistamaan omia tarpeita sekä tavoitteita.

Energiavirtausten hyödyntäminen. Kuun vaiheiden uskotaan tuovan mukanaan eri tyyppisiä energioita, joita kannattaa hyödyntää omien aloitusten ja tekemisen suunnittelussa. Esimerkiksi kasvavan kuperan kuun aikana on suotuisaa keskittyä luovien asioiden tekemiseen ja manifestointiin, kun taas vähenevä kupera kuu on hyödyllistä aikaa panostaa vanhasta irti päästämiseen.

Henkinen kasvu. Kuun vaiheet tarjoavat mahdollisuuksia henkiseen kasvuun ja kehitykseen. Kuun kierron eri vaiheissa nousee esiin tiettyjä teemoja tai haasteita, joihin on otollista keskittyä omassa elämässä. Kuun tuomien energioiden mukaisesti elämään on hyvä sisällyttää esimerkiksi itsereflektiota, tunteiden työstämistä ja tavoitteiden asettamista.

Kuun kierto ja tunne-elämä

Jotkut meistä tunnistavat itsensä “kuuhulluiksi”, joka kertoo siitä, että olemme tiedostaneet kuun eri vaiheiden vaikutukset tunne-elämään. Monesti vaikutukset tunnistetaan täysikuun aikaan, mutta muutkin kuut tuovat omat energiansa.

Uusikuu on otollinen aika sisäiselle pohdinnalle

Uusikuu tuo mukanaan rauhallista energiaa, hiljaisuuden kaipuuta ja otollisen ajan sisäiselle pohdinnalle. Uudenkuun aikaan ihmiset saattavat vetäytyä enemmän omaan sisäiseen maailmaan, ja tuntea tarvetta hiljaisuuteen. Tunteet ovat syvällisiä ja intensiivisiä.

Ensimmäinen neljännes on aloitusten aikaa

Ensimmäisen neljänneksen aikana tunteet voivat olla voimakkaita ja energisiä. Tämä vaihe herättää monen aloitekyvyn, itsevarmuuden ja päättäväisyyden. Ihmiset voivat tuntea tarvetta ryhtyä toimiin ja edetä kohti tavoitteitaan.

Kasvava kupera kuu tuo mukanaan innostusta

Kasvava kupera kuu tuo mukanaan innostusta, luovuutta ja optimismia. Tunnetilat ovat pääsääntöisesti myönteisiä, ja ihmiset ovat avoimempia uusille mahdollisuuksille. Sosiaalisuus korostuu, ja ihmiset ovat halukkaita jakamaan tunteitaan sekä ajatuksiaan muiden kanssa.

Täysikuu on voimakkaiden energioiden aikaa

Täysikuu voi aiheuttaa voimakkaita tunneilmauksia ja korostaa tunteiden eri ääripäitä. Jotkut ihmiset saattavat tuntea vahvoja energioita ja innostuneisuutta, kun taas toiset kokevat olevansa hermostuneita ja tuntevat olonsa hieman levottomaksi. Tunteet ovat voimakkaita ja näkyvät ulospäin.

Vähenevä kupera kuu kannustaa hiljentymiseen

Vähenevän kuperan kuun aikana ihmiset saattavat tuntea tarvetta hidastaa tahtia ja keskittyä sisäiseen reflektointiin. Tunteet sekä viestintä edustavat rauhallisempaa ja syvällisempää vaihetta. On myös otollista päästää irti asioista, jotka eivät enää palvele sinua.

Viimeinen neljännes tuo tasapainoa

Viimeisen neljänneksen aikana tunnetila on tasapainoisempi. Ihmiset voivat tutkia enemmän omia ajatuksiaan sekä reaktioitaan ja arvioida menneitä kokemuksia. Tämä vaihe kannustaa monia puhdistautumaan vanhasta ja valmistautumaan uusiin aloituksiin.

Kuunsirppi tuo suotuisan ajankohdan keskittyä olennaiseen 

Kuunsirpin näkyessä taivaalla, tunteet voivat olla rauhaisia ja pystyt keskittymään asioihin paremmin. Ihmiset saattavat tuntea tarvetta olla itsenäisiä ja keskittyvät omiin tavoitteisiin. Kuunsirpin aikana on suotuisa edistää henkilökohtaista voimaantumista ja omien arvojen tunnistamista.

Yksilölliset erot ja vaikutukset voivat olla merkittäviä. Jokainen meistä kokee kuun kierron vaikutukset eri tavalla, riippuen muun muassa syntymäkartasta, ympäristöstä ja elämäntilanteesta.

Mitä kaikkea syntymähetken kuu kertoo ihmisestä?

Astrologia tarkastelee monia eri tekijöitä syntymäkartassa, mukaan lukien kuun kierto syntymän aikana. Kuun kierron hetki kertoo, millaisten energioiden keskelle henkilö on syntynyt.

Esimerkiksi uudenkuun aikaan syntynyt henkilö on usein aloitteellinen, innovatiivinen ja kykenevä luomaan uutta.

Uusikuu symboloi uuden alkua ja potentiaalin hyödyntämistä. Henkilöllä, jonka syntymäkartalta uusikuu löytyy, saattaa olla rutkasti päättäväisyyttä ja vahva halu sekä kyky aloittaa projekteja tai luoda ideoita tyhjästä.

Uusikuu edustaa kuun hiljaisempaa vaihetta, jolloin sen pinta ei näy maapallolta käsin. Tämä taas saattaa heijastua henkilön tunne-elämään. Uudenkuun aikaan syntyneet ovat monesti herkkiä ja syvällisiä. He saattavat olla taipuvaisempia tutkimaan omia tunteitaan ja etsimään syvällisempää ymmärrystä itseään kohtaan.

Uusi alku ja muutokset ovat ominaisia uudenkuun aikaan syntyneelle. Uusikuu edustaa mahdollisuutta aloittaa puhtaalta pöydältä. Henkilö voi olla altis elämänmuutoksille, transformaatiolle ja henkilökohtaiselle kasvulle. Irrottautuminen menneistä ja uuden luominen on henkilölle luontaista.

Astrologinen kuumerkki – millainen on oma syntymäkarttasi? 

Astrologiaan perehtyneet tulkitsijat voivat luoda ja analysoida syntymäkarttasi sekä kertoa tarkalleen, mikä kuun kierron vaihe oli menossa syntymähetkelläsi. 

Syntymäkartan perusteella saat yksilöllisen tulkinnan ja tarkemmin tietoa kuun vaikutuksista omaan tapaasi elää, reagoida ja edetä elämässäsi.

www.cafeastrology.com
www.oprahdaily.com 
fi.rhythmofnature.net

Jaa artikkeli:

Pikatulkinta tekstiviestillä

Haluatko saada vastauksen sinua askarruttavaan asiaan mahdollisimman pian? Ennustajat vastaavat kysymyksiin linjalla ollessaan tai heti kun näkevät vastauksen asiaasi. Myös vastauksen saat tekstiviestllä.

Henkilökohtainen tulkinta

Onko sinulla jokin ratkaisematon ongelma, mennyt taakkana, tuleva hämärässä tai kenties sydän syrjällään? Selvänäkijämme laatima henkilökohtainen tulkinta eli laaja tulkinta antaa sinulle vastauksia mihin tahansa elämäsi kysymykseen.

Kiinnostaako sinua tietää lisää?