tarot

Tarot-kortteja ja niistä ennustamista

Oletko koskaan saanut Tarot-tulkintaa? Tiedätkö, mitä se tarkoittaa?

Tarot-tulkinta on vuosituhansia vanha, erityiskortein tehty ennustus- ja tulkintatapa, joka on ollut pitkään harvinainen ja täynnä mystiikkaa. Silti nykypäivänä Tarot-kortit löytyvät monesta ihan tavallisestakin kodista, joissa tulkintoja tehdään itselle tai tutuille usein aiheeseen liittyvää kirjaa apuna käyttäen.

Syvemmällä tasolla ikiaikaisissa korteissa piilee varjeltu, voimakas energia, jonka voi löytää vain päivittäin vuosia tai vuosikymmeniä tulkitsemalla. Kokemus ja kyky tulkita alitajunnan viestejä sekä oikeanlaisen pakan löytyminen ovat tulkitsijan tärkein valttikortti. Lopulta kaikista herkimpiä alitajuisille viesteille ovat ihmiset, joilla on luontainen kyky selvännäkemiseen.

Mikä ihmeen Tarot?

Meissä jokaisessa asuu syvä tietoisuus ja viisaus, joihin yhteyden voi kadottaa esimerkiksi nykymaailman hälyssä, stressissä tai suuren hädän koittaessa. Tarot-näkijä kortteineen on henkisen terveyden ja hyvinvoinnin tulkki, jolle merkittävin työväline on aito auttamisen halu ja asiakkaan kunnioittaminen sekä arvostaminen.

Minulle Tarot-tulkkaus on sydämen asia. Tiesin jo pienenä, että saan poikkeuksellisen yhteyden energioihin ja, että tätä ominaisuutta haluan vahvistaa itsessäni.

Marjo Tarot-tulkki

Tarot-pakka on täynnä symboliikkaa, jotka kuvastavat ihmiselämää. Aiemmin symboleilla ja intuitiolla on ollut ihmisille suuri merkitys ja niiden merkkejä on osattu paremmin myös tulkita. Nykypäivänä ihmiset ovat kadottaneet yhteyden näihin asioihin, ja tässä juuri tulkki voi auttaa.

Tarot-kortit ovat ikivanha, vahva tulkinnan väline, joilla voidaan tarkastella ihmisen koko elämänkaarta löytäen vastauksia arkisiin kuin syvimpiinkin kysymyksiin. Korteilla ei ennusteta tulevaa, vaan pikemminkin pyritään vahvistamaan päätöksiä sekä toimimaan ihmisen sisäisenä kompassina.

Tarot aiheuttaa joissakin ihmisissä myös hämmennystä. Asiat, joita emme voi aina järjellä selittää, herättävät helposti epäilyksiä tai jopa pelon tunteita. On hyvä kuitenkin muistaa, että korttien välittämät viestit ovat aina aidosti välittäviä, eikä niissä ole yhteyttä synkkiin tai vääränlaisiin energioihin.

Mihin Tarot-tulkinta voi tuoda avun?

Jokainen meistä kaipaa ajoittain voimaa elämän vastatuulissa tai vahvistusta vaikeisiin ratkaisuihin. Vuosituhansien aikana lukematon määrä ihmisiä on löytänyt avun elämän käännekohdissa; menetyksissä, kysymyksissä kuin itsetutkiskelussa.

Kortit mahdollistavat yhteyden asiakkaan omaan alitajuntaiseen tietoisuuteen ja vahvistavat niiden viestejä. Korttipakka tarjoaa vastauksia aina pitkäaikaiseksi elämän johtotähdeksi kuin myös aivan tarkkoihin, jopa salattuihin kysymyksiin.

Näen, että tämä on maailman hienoin työ. Voin tehdä työtä oikeasti merkittävien asioiden parissa ja mikä parasta, auttaa muita ihmisiä.

Pasi, Tarot-tulkki

Tulkintaa hankkiessa ei mielessä tarvitse aina olla selkeää ongelmaa tai aihetta, vaan kortit antavat vastauksia elämän eri tilanteisiin ilman kysymyksiäkin. Energiat voivat viestittää yleisellä tasolla muuan muassa rakkaudesta, raha-asioista tai vaikkapa terveydestä.

Millainen tarot-tulkinta on?

Tarot-korttipakka on tulkitsijan työväline, johon vain hänellä on lupa koskea. Näin jokainen näkijä tuo tulkkaustuokioon mukanaan oman, ainutlaatuisen energiansa. Jokaisella tulkilla on myös oma ennakkorituaalinsa, joka voi olla yksinkertainen tai hyvinkin monivaiheinen. Tällä tavoin he valmistautuvat vastaanottamaan tärkeimmän; sinut.

Ensimäisenä tulkki levittää kortit eteensä, joka avaa mahdollisuuden monenlaiselle tulkintatavalle. Pidemmässä katsannassa voidaan tulkita useammalla kortilla, jolloin nähdään muun muassa mitä nykyhetkessä, alitajunnassa, menneisyydessä tai aivan lähihetkinä tapahtuu. Tämän lisäksi asiakkaalla on mahdollisuus toivoa myös yhden kortin tulkintaa esimerkiksi johonkin tiettyyn, aivan tarkkaan kysymykseen liittyen. Tarot-tulkinnoissa korostuu lopulta yksi merkittävin asia; syvä luottamus tulkin ja asiakkaan välillä. Tulkkia koskeekin vaitiolovelvollisuus kaikista yhdessä läpi käydyistä asioista. Jos asiakas haluaa, ei tulkin tarvitse tietää asiakkaasta tai hänen elämäntilanteestaan mitään. On mahdollista, että pelkästään tulkki sekä kortit viestivät.

Minulle arvokkainta on kohtaaminen asiakkaani kanssa. Aina, kun näen viestin koskettavan, tiedän että tätä haluan tehdä aina.

Sanna, Tarot-tulkki

Tarot-hetkessä korostuu aina yksi merkittävin asia; syvä tulkin ja asiakkaan välinen luottamus. Tulkkia koskee vaitiolovelvollisuus kaikesta yhdessä läpi käydyistä asioista. Jos asiakas haluaa, ei tulkin tarvitse tietää asiakkaasta tai hänen elämäntilanteestaan mitään ja haluttaessa vain tulkki sekä kortit viestivät.

Tänä päivänä tulkitsijan tulee kyetä ottamaan entisenkaltainen vahva side myös etäpalveluilta käyttäen. Tämä on tuonut uudenlaisia haasteita, jotka kuitenkin on otettu hyvin vastaan myös asiakkaiden puolelta.   

Vinkkilista Tarot-tulkintaan: 

 • Tutustu tulkitsijoihin ja löydä itsellesi juuri sinua puhutteleva tulkki
 • Saavu tulkintahetkeesi luottavaisin mielin
 • Varmista, että kalenterissasi on tilaa: tulkinnassa ei kiirehditä,
  vaan tervehditään energioita rauhassa ja lempeästi
 • Tulkitsijan tärkein työväline on aito auttamisen halu sekä asiakkaan
  kunnioittaminen ja arvostaminen
 • Muista, että energiat ovat aina sinua varten: neuvomassa sekä opastamassa

Voiko se todella toimia?

Kuluttajakäyttäytymistä tutkivan alustan Spaten mukaan* Tarot-tulkinnoista kiinnostuneiden määrä on vuonna 2020 noussut yli puolella verrattuna vuoteen 2019. Poliittiset rauhattomuudet, terveysuhat sekä median tuottama negatiivinen sisältö ovat jokaisen arkipäivää ja hektisessä maailmassa ihmiset kaipaavat entistä enemmän syvää rauhaa sekä varmuutta. Tarot tarjoaa apua itsetutkiskeluun sekä omien tarpeiden kuuntelemiseen. On täysin luonnollista, että epävarmoina sekä hektisinä aikoina alamme etsimään henkistä ohjausta.

On aivan järkeen käypää, että epävarmoina sekä hektisinä aikoina me alamme etsimään henkistä ohjausta.

Tulevaisuustutkija

Tarot-tulkitsija mielletään usein mystiseksi henkilöksi salaisen kristallipallon äärellä. Todellisuudessa tulkitsija on aivan tavallinen henkilö, joka on jo lapsuudestaan saakka tuntenut saavan yhteyden arkielämää suurempiin energioihin. Usein taustalla on myös vahva kutsumus ja tahto auttaa ihmisiä.

Tarot-tulkinnan teho perustuu alitajuisten sokeiden pisteiden löytämiseen ja sitä kautta omien havaintojen vahvistamiseen. Tämän kautta alkaa paljastumaan asioita, joita me emme edes usko löytävämme itsestämme ja näin ovet voivat avautua uusiin suuntiin aivan kuin taikaiskusta.

Tarot-korttien merkitys

Tarot-kortit perustuvat ikivanhaan symboliperinteeseen ja ne liittyvät mm. Jungilaiseen psykoanalyysiin sekä arkkityyppiteoriaan. Arkkityypit ovat kollektiivisia maailman jokaisessa kolkassa sukupuoleen, ikään tai sijaintiin katsomatta. Näitä arkkityyppejä ilmentävät korttipakassa ja tulkinnassa nimellä suurten salaisuuksien kortit. Nämä kuvastavat pakassa muun muassa elämän perustotuuksia sekä älyllistä ja spirituaalista kehitystä.

Lisäksi korttipakasta löytyvät niin kutsutut pienten salaisuuksien kortit: miekat, lantit, sauvat sekä maljat, joista miekat ilmentävät älykkyyttä, selkeyttä, kommunikointia sekä tiedettä. Maljat puolestaan heijastavat uniamme, vaistojamme, ihmissuhteitamme ja rakkauselämäämme. Lantit viestivät ihmisen perustarpeista ja hengissäpysymisen edellytyksistä. Sauvat edustavat elinvoimaa, energiaa, rakkautta ja intuitiota.

Tarot-korttien merkitys

Aivan ensimmäisen Tarot-pakan juurille ei koskaan olla päästy, mutta se tiedetään, että Tarotin kaltaisilla korteilla on pelattu jo 1400-luvun Euroopassa. Erityisesti italialaiset rakastivat korttipelejä, joissa osassa oli mukana myös symboleita sekä erilaisia kuvia sisältäviä kortteja. Näin Italiaan kehittyi peli, joka tunnettiin nimellä tarochi tai tarocho (tarkoittaen tyhmyyttä). Tarinoiden mukaan vanhin tämän aikakauden pakka kuului Milanon herttualle ja tämän Visconti-Sforza-pakan jäljennöksiä on myytävänä ympäri maailmaa.

Tarot-peli nousi suureen suosioon 1700-luvun Marseillessa, jolloin sitä alettiin käyttää myös ennustamisen ja näkemisen työkaluna. Tällä vuosituhannella ranskalainen okkultisti Jean-Baptiste Alliette kirjoitti ensimmäisen myytäväksi julkaistun kirjan Tarotista ja vuonna 1789 hän julkaisi korttipakan, joka oli erityisesti tarkoitettu juuri ennustamista varten.

Tarot oli hyvin suosittua 1800-luvulla, jolloin se mystisen symboliikkansa vuoksi liitettiin vahvasti okkultismiin sekä esoteriaan. 1909 Arthur Waite tilasi kustantajaltaan William Riderilta korttipakan, jonka kuvitti Pamela Colman Smith. Tuloksena oli rikkaasta symboliikastaan tunnettu maailman kuulu Rider-Waite-pakka ja sittemin se tunnetaan myös nimillä Colman Smith tai Waite-Colman Smith. Tämä pakka oli vahvasti vaikuttamassa korttien suosion kasvuun ja sen myötä tuhannet taitelijat halusivat alkaa kuvittamaan myös omia korttipakkojaan.

Juuri symboliikalla onkin Tarot-tulkinnassa suurin merkitys. Pakka ei anna selkeitä vastauksia tulevaisuuteen, vaan auttaa tutkimaan omaa sisintään sekä paikkaa maailmankaikkeudessa.

Faktaboxi

 • Vanhimpien tarot-korttien sanotaan olevan peräisin 1400-luvun alun Pohjois-Italiasta ja varhaisin ennustaminen korteilla on tiettävästi tapahtunut 1700-luvulla.
 • Korttipakka sisältää useimmiten 78 korttia.
 • Se on monessa maassa hyvin suosittu ennustustapa.
 • Korttipakkoja on tarjolla useita satoja, joita ovat kuvittaneet myös monet nimekkäät taiteilijat. Lisäksi saatavilla on suomalaisia korttipakkoja esimerkiksi Kalevala-mytologian Ukon pakka.
 • Kuva-aiheen sisältävillä korteilla on muutama laajalti hyväksytty merkitys, joskin tulkitsija voi myös improvisoida uusia, sopivaksi katsomiaan merkityksiä.

Lähteitä:

https://en.wikipedia.org/wiki/Tarot

https://www.insider.com/what-to-know-before-you-read-tarot-cards-2018-4

https://www.nbcnews.com/think/opinion/tarot-cards-don-t-predict-future-reading-them-might-help-ncna1158311

https://www.spate.nyc/

https://www.thefuturelaboratory.com/

Jaa artikkeli:

Pikatulkinta tekstiviestillä

Haluatko saada vastauksen sinua askarruttavaan asiaan mahdollisimman pian? Ennustajat vastaavat kysymyksiin linjalla ollessaan tai heti kun näkevät vastauksen asiaasi. Myös vastauksen saat tekstiviestllä.

Henkilökohtainen tulkinta

Onko sinulla jokin ratkaisematon ongelma, mennyt taakkana, tuleva hämärässä tai kenties sydän syrjällään? Selvänäkijämme laatima henkilökohtainen tulkinta eli laaja tulkinta antaa sinulle vastauksia mihin tahansa elämäsi kysymykseen.

Kiinnostaako sinua tietää lisää?