biorytmi

Mitä biorytmi tarkoittaa ja miten biorytmin tulkinta voi auttaa arjesta selviytymisessä?

Tiedätkö, miten biorytmi vaikuttaa sinuun tai mistä biorytmissä on kysymys? Vuorokausirytmien merkitystä ihmisille on tutkittu jo pitkään. Kyseessä on biorytmit, joita tahdittavat luonnonvalon määrän vaihtelu. Biorytmit ovat ihmisen fyysistä, emotionaalista ja älyllistä energiaa mittaavia säännöllisiä syklejä. Biorytmin merkitys ja suosio ihmisten elämässä lisääntyvät entistä enemmän, vaikka esimerkiksi moni lääkäri ei vieläkään huomioi niiden vaikutusta ihmisten terveyteen.

Ihmisillä on erilainen rytmi riippuen kellon- ja vuodenajasta sekä hormonitasa-painosta. Myös kehon sisäelimillä on erilaiset toimintarytminsä. Oman biorytmin ymmärrys onkin erittäin tärkeää, sillä mitä paremmin sitä kuuntelee, sen paremmin arjessaan jaksaa. Hektinen nyky-yhteiskuntamme kannustaa jatkuvaan suorittamiseen robotin lailla. Ihmisten tulee ahertaa täysillä ja väsymättä jokainen päivä. Sosiaalinen media ja verkkosivut ovat saatavilla 24/7, jolloin surffailu voi venyä pitkälle yön tunneille. Tätä kutsutaan sosiaaliseksi aikaerorasitukseksi, jota pidetään vakavana terveysriskinä. Kun biorytmit häiriintyvät turhan pitkään, aineenvaihdunta ja hormonitoiminta vääristyvät ja vastustuskyky heikkenee. Tämä edistää myös sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksia sekä mielialanongelmia.

Omaa biorytmiään ei kannata laiminlyödä, vaan sen sijaan kunnioittaa luonnollisena osana elämää. Biorytmien analyyttisemmassa ja kattavammassa tulkinnassa ovat auttamassa siihen perehtyneet ammattilaiset.

Oman kehon tuntemus ja riittävä lepo on hyvinvoinnille tärkeää.

Biortymin tulkitsija

Mitä biorytmin tulkinta tarkoittaa?

Tulkinnassa on mahdollisuus valita jokin tietty päivämäärä, jolle biorytmin tulkinta tehdään. Tämä tarjoaa täsmällistä tietoa siitä, millainen päivä on tulossa. Jos puolestaan on tarve saada biorytmeistä kokonaisvaltaisempaa tietoa, tarjoaa tulkitsija laajemman kuvan siitä mitä elämässä tulee tapahtumaan.
Syntyessään ihminen jakautuu välittömästi neljään biologiseen rytmiin: fyysiseen, emotionaaliseen, intuitiiviseen ja henkiseen. Biorytmin tulkinnassa tarkastellaan muuan muassa näitä avaintekijöitä:

  • Ihmisen energia, kestävyys ja voima riippuvat fyysisestä biorytmistä.
  • Mieliala ja hermosto liittyvät emotionaalisiin rytmeihin.
  • Ihmisen luovuus ja taidot ovat seurausta älyllisistä biorytmeistä.
  • Intuitiiviset biorytmit ovat vaikuttavat ihmisen intuitioon, luovuuteen ja inspiraatioon.

Missä elämäntilanteissa biortymin tulkinta voi tuoda avun?

Arjessa on monia tapahtumia, milloin olisi hyvä olla parhaassa mahdollisessa fyysisessä ja henkisessä tasapainossa. Biorytmiä hyödyntämällä voi ajoittaa tietyt toiminnat tiettyy hetkeen, jossain biorytmi on parhaalla mahdollisessa tasolla. Ehkäpä kirjoitettavana on iso presentaatio, silloin kannattaa varmasti olla hyvinkin vireänä. Fyysistä jaksamista tarvitaan taas vaikkapa ison varaston siivoamiseen. Joskus voi olla myös parempi ihan vain levätä. Ehkä oletkin huomannut, että aina vaan ei jaksa.

Biorytmin tulkinnan taustoja

Biorytmi voidaan luokitella kolmeen osaan: fyysiseen jaksoon, jonka pituus on 23 päivää, tunneherkkyyden tasoon, jonka pituus on 28 päivää sekä älylliseen jaksoon, jonka pituus on 33 päivää. Myös niin sanonut kriittiset päivät ja niiden vaikutus on hyvä huomioida.

Biorytmin kehittäjinä voi pitää saksalaisia lääkäreitä Wilhelm Fliessiä, Herman Swobodaa ja professori Alfred Telscheria. Fliess kiinnostui biorytmeistä havainnoidessaan erilaisia vaihteluita ihmisten terveydessä riippuen vuodenkierrosta. Hänen huomionsa rakensi pohjan biorytmin tulkinnassa käytettävään 23 päivän kestoiselle fyysiselle ajanjaksolle. Wieniläinen Herman Swoboda havaitsi puolestaan eroja mielialojen rytmeissä, ja havaitsi näin emotionaalisen syklin. Lisäksi itävaltalainen insinööri Telscher löysi älyllisen syklin selittämään vaihteluita oppilaidensa älyllisessä suorituskyvyssä.

Biorytmien ymmärryksen suosio on noussut ympäri maailman ja niiden laaja-alainen tulkinta voi auttaa paremman parisuhteen, perhe-elämän kuin työssä jaksamisen kanssa.

Biorytmin tulkinnasta ja unirytmeistä kertovia kirjoja

https://www.finlandiakirja.fi/fi/malte-w-wilkes-biorytmit-7006.html

https://kirjat.ollinonni.fi/kirja/biorytmit-kehon-alyn-ja-tunteiden-rytmit/artikkeli/147509

Liitteitä:
https://www.tiede.fi/blogit/tiedekokki/avainsana/832/834

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24363383/

Jaa artikkeli:

Pikatulkinta tekstiviestillä

Haluatko saada vastauksen sinua askarruttavaan asiaan mahdollisimman pian? Ennustajat vastaavat kysymyksiin linjalla ollessaan tai heti kun näkevät vastauksen asiaasi. Myös vastauksen saat tekstiviestllä.

Henkilökohtainen tulkinta

Onko sinulla jokin ratkaisematon ongelma, mennyt taakkana, tuleva hämärässä tai kenties sydän syrjällään? Selvänäkijämme laatima henkilökohtainen tulkinta eli laaja tulkinta antaa sinulle vastauksia mihin tahansa elämäsi kysymykseen.

Kiinnostaako sinua tietää lisää?